Objetiu

Ressaltar i recuperar la importància del sentit ètic i moral, en la praxis política, corporativa i institucional